Hvad er FDF?

Vi giver børn og unge et ståsted

FDF er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.

FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. 

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. FDF har mere end 22.000 medlemmer i 380 lokale afdelinger fordelt over hele landet.

Det laver vi!

Udfordringer og friluftsliv

I FDF udfordres børn og unge. Vi skaber rammer, som giver dem mulighed for at opleve hvordan det føles at overskride sine egne grænser. På dén måde får de en forståelse for deres individuelle styrker og kompetencer.

Vi er ude det meste af året. Derfor har vi stor respekt for naturen samt de udfordringer og det fællesskab, friluftslivet giver os.

Når børn og unge udfordres til at fire sig ned fra en bro eller bo en uge på naturens betingelser, giver det dem en stolthed og selvtillid, som trækker spor videre livet. Det giver dem større respekt for deres egne såvel som andres grænser og evner.

I FDF oplever børn og unge, at personlige grænser bedst overskrides i fællesskab, og sammenholdet med andre styrkes, når de klarer udfordringer sammen. Dét er kvaliteter, som er afgørende for deres udvikling mod voksenlivet.

Kreativitet og leg

I FDF hylder vi børns kreativitet og leg. Kreative fællesskaber giver mod på livet og forståelse for egne og andres personlige kvaliteter. Når børn og unge leger, udvikler de vigtige samarbejdsevner og opfindsomhed, som vil vare ved hele livet.

Legen er central i FDF, fordi det er en aktivitetsform, der kan rumme alle. Børn og unge udforsker deres kreativitet gennem leg, og det er afgørende for os, at børnene og de unge bevarer evnen til at se verden fra de skæve vinkler. Lige netop dét mener vi, at den kreative udfoldelse i leg hjælper med til.

Vi mener, at leg og kreativitet er vigtige elementer i børns udvikling. Når de mærker, hvilken værdi det kan have at turde gøre skøre, fjollede ting sammen med andre, får de bedre fornemmelse for deres egne, menneskelige kvaliteter. Samtidig udvikles deres evne til at samarbejde med andre.

Vi leger gerne i byen, men helst i det fri. Naturen er vores legeplads, og hver årstid byder på muligheder for udfoldelse og oplevelser.

Samvær og samtale

I FDF er det trygge samvær mellem børn, unge og voksne i centrum. Vi arbejder for at skabe rammer, der giver mulighed for at overveje de spørgsmål, som der sjældent er plads til andre steder. I samværet er der plads til at udforske personlige tanker i et ligeværdigt fællesskab med andre.

Vi er en folkekirkelig forening, og derfor er kristendommen et helt naturligt afsæt for vores samvær. Det betyder, at de voksne ledere i FDF har taget stilling til hvad kristendommen betyder for dem. Med dét udgangspunkt støtter vi børnene og de unge på vejen mod selv at finde personlige svar på spørgsmålene om tro og eksistens.

Vi mener, at det nærværende samvær og de svære samtaler med engagerede voksne, giver børnene og de unge en værdifuld mulighed for at opbygge et sprog og en selvforståelse, der gør dem i stand til at navigere i en til tider svært håndgribelig verden

Vil du være med ?